Konfidencialitātes politika Babyfans.lv

Babyfans.lv ir uzņēmusies saistības aizsargāt savu klientu un lietotāju personas datus. Šajā sakarā mēs esam sagatavojuši konfidencialitātes politiku, kura regulē klientu datu savākšanu, izmantošanu, atklāšanu, nodošanu un glabāšanu. Mūsu operācijas internetā tiek veiktas, ņemot vērā visas pastāvošās prakses, kā arī attiecīgo ES likumdošanu un Latvijas Republikas likumus. Personas dati ir jebkuri dati, kuri tieši vai netieši var būt saistīti ar jums kā fizisku personu, un kurus Babyfans.lv savāc un apstrādā, lai noformētu līgumus ar fiziskām personām, nodrošinātu ar tām saikni un izpildītu saistības saskaņā ar likumu.

Pastāvīgo klientu personas datu savākšana ir pieļaujama jebkurā no šādiem veidiem:

  • kad jūs iesniedzat mums savus kontakta datus (tai skaitā jūsu vārdu,
    identifikācijas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo
    sakaru veidu) mūsu web-katalogā vai citādā veidā;

     

  • kad jūs izmantojat mūsu web-katalogu, dati tiek savākti, izmantojot jūsu kontu
    vai sīkdatnes;

Sākot izmantot mūsu web-katalogu vai aizpildot pieteikumu, jūs apstiprināt, ka piekrītat nosacījumiem. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas vispārējos noteikumos un šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumos.